Periodicitate I.T.P.

Periodicitate I.T.P. = Intervalul sau perioada de timp la care este obligatorie efectuarea inspectiei tehnice periodice, in functie de categoria vehiculelor:

 •     autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
 •     autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
 •     autovehicule utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, în regim de inchiriere şi pentru învaţarea conducerii auto - la 6 luni şi autovehicule speciale ambulanţa - la 1 an;
 •     autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la 1 an;
 •     remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la 1 an;
 •     autovehicule cu cel puţin 4 roţi, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depaşeşte 3.500 kg, cu excepţia tractoarelor - la 1 an;
 •     remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depaşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
 •     motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi şi cvadricicluri - la 2 ani;
 •     tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la 1 an;
 •     tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depaşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
 •     remorci şi semiremorci apicole - la 3 ani.

 

 

 *Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere ş pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la 1 an, dacă la data primei înmatriculari în România au fost noi.

Anvelope comenzi online